CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT XANH MACA  
Địa chỉ: 41 Trần Thủ Độ, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng
Nhà máy sản xuất: 248 Quốc Lộ 20, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.
Cửa hàng bán sản phẩm: 248 QL 20, Thị Trấn Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, Tỉnh Lam Đồng  
Điện thoại: +84 2633 841 166
Hotline: 0911 735 745
Email: vietgreenmacca@gmail.com