Lĩnh vực hoạt động

Ngày đăng: 23-08-2016

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:
 
Thu mua chế biến hạt Mắc ca
Gia công chế biến Hạt Mắc ca
Cung cấp cây giống Mắc ca
Tư vấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Mắc ca

Bài viết liên quan