Lĩnh vực hoạt động

Ngày đăng: 23-08-2016

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:
 
Thu mua chế biến hạt Mắc ca
Gia công chế biến Hạt Mắc ca
Cung cấp cây giống Mắc ca
Tư vấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Mắc ca